Testamentti

Kuolemaan kannattaa varautua hyvissä ajoin. Testamentin avulla voidaan jakaa omaisuus lakiosia lukuunottamatta halutuille taholle sekä tarvittaessa turvata eloon jääneen puolison asemaa esimerkiksi laatimalla puolisoille keskinäinen testamentti. Myös verotukseen liittyvät seikat kannattaa huomioida testamenttia laadittaessa.

Vaikka internetistäkin löytyy mallipohjia testamenttia varten, kannattaa asiassa kääntyä ammattilaisen puoleen. Tällöin pystytään varmistumaan siitä, että aiottu testamentti soveltuu juuri sinun tilanteesesi eikä väärin valittu sanamuoto aiheuta yllätyksiä.

Testamenttia laadittaessa sovimme yleensä tapaamisen ja käymme tilanteenne läpi. Selvitämme, mihin asiakas testamentilla haluaa varautua ja minkälaisella testamentilla tähän tavoitteeseen päästään. Kartoituksen perusteella laadimme testamenttiluonnoksen ja sovimme allekirjoitusajan.

Useimmissa tapauksissa tapaaminen ennen testamentin laadintaa on suositeltavaa, koska asiakkaalle ei välttämättä ole selvillä eri testamenttityyppien, kuten omistusoikeustestamentin ja hallintaoikeustestamentin, väliset erot tai se mihin ja miten testamentilla voidaan vaikuttaa. Tapaamisen jälkeen olisi hyvä pohtia ”yön yli” tapaamisessa saatuja tietoja ennen testamentin allekirjoittamista.