Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

Tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus luoda ja säilyttää myönteinen ja läheinen suhde vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Tapaamisoikeuteen kuuluu, että lapsi saa ajoittain olla tämän vanhemman luona tai tavata tätä muualla taikka pitää tähän yhteyttä muulla tavoin.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta vanhemmat voivat sopia keskenään kirjallisesti ja sopimus on esitettävä vahvistettavaksi sen kunnan sosiaalilautakunnalle, missä lapsella on asuinpaikka. Sosiaalilautakunnan on harkitessaan, voidaanko sopimus vahvistaa, otettava huomioon lapsen etu ja lapsen omat toivomukset mikäli se on mahdollista lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden.

Mikäli asiassa ei päästä vanhempien välillä sovintoon, päättää huollosta ja tapaamisoikeudesta tuomioistuin. Riitatilanteessa kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.