Etämyynnin ennakkotiedot

Lakipalveluiden etämyynnin ennakkotiedot kuluttajille:

Palveluntarjoaja Lakiasiaintoimisto M. Arola Oy
Suonummentie 140
11130 Riihimäki
Puh. 040-529 1820
mikko.arola(a)lakiarola.fi

Toimistomme on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimistomme y-tunnus on 2086570-6 ja arvonlisäverotunnisteemme on FI2086570-6.

Toimistomme lakimiehet ovat lain luvansaaneista oikeudenkäyntiavustajista mukaisia lupalakimiehiä ja heidät on merkitty oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämään luetteloon oikeudenkäyntiavustajista. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissään oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen.

Valvontalautakunnan yhteystiedot ovat:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
puh. (09) 6866 120
faksi (09) 6866 1299
info(a)asianajajaliitto.fi

Muissa asioissa kuluttaja voi saattaa erimielisyyttä koskevan asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta
PL 306
00531 Helsinki

Toimiston palveluhinnasto löytyy alasivulta ”hinnasto” ja hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostin tai verkkosivujen välityksellä tai muun etäviestimen avulla tehty sopimus ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle 14 päivän kuluessa toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta.

Halutessaan peruuttaa toimeksiannon asiakkaan on ilmoitettava siitä meille kirjallisesti.

Jos asiakas on pyytänyt toimeksiannon hoitamista ennen peruuttamisajan päättymistä, on asiakkaan maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä suorituksesta kohtuullinen korvaus. Peruuttamisoikeutta ei ole, jos toimeksianto on ehditty suorittaa kokonaan.

Kun kumpikin osapuoli on täyttänyt toimeksiannon mukaiset velvoitteensa, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. Asiakkaalla on lisäksi milloin tahansa oikeus päättää toimeksianto välittömin vaikutuksin syytä ilmoittamatta.