Markkinointirekisterin tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Lakiasiaintoimisto M. Arola Oy
2086570-6
Suonummentie 140, 11130 Riihimäki
040 529 1820
mikko.arola@lakiarola.fi

KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Käsittelyn tarkoituksena on yhteydenottopyyntöihin vastaaminen, väärinkäytösten estäminen, verkkosivujen liikenteen analysointi, kehittäminen ja optimointi sekä mainonta ja suoramarkkinointi.

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMISTÄ

Rekisteröidyt ovat yhtiön internetsivuilla vierailleita henkilöitä ja asiakkaita tai henkilöitä, jotka ovat olleet yhteydessä rekisterinpitäjään toimeksiannon avaamiseksi tai tarjouksen saamiseksi

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME JA MIKSI

Sivustolla vierailevilta kerätään toimintamme kannalta tarpeellisia henkilötietoja, kuten nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite sekä tilaus- ja toimeksiantotiedot.

Sivustolla olevaa yhteydenottolomaketta käytettäessä lomake välitetään meille sähköpostitse ja käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot näkyvät verkkolomakkeissa. Yksilöityjä tietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen viestin sisältö, käyttäjän IP-osoite, käyttäjän User Agent (UA) tiedot selaimesta, viestin lähetysaika ja päivämäärä.

Tämän lisäksi sivustolla kerätään tietoja sivuston analysointia varten Google Analytics -palvelulla. Palvelun käytöstä saatuja tietoja ovat esimerkiksi sivustolla käyntikerrat ja -ajat sekä siellä vietetty aika, sivut, joiden välillä käyttäjä liikkuu, tiedot käyttäjän käyttämästä laitteesta ja selaimesta, selaimen versio, IP-osoite, sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä. Lisätietoja siitä, miten Google käyttää sivustolta saatavia tietoja saat seuraavasta linkistä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi

Tietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme kehittää liiketoimintaamme ja markkinointiamme sekä lakisääteisistä velvoitteista huolehtiminen.

TIETOLÄHTEET

Keräämme sivustojen käyttäjän itse esimerkiksi yhteydenottolomakkeella antamia tietoja sekä sivustojen käytön aikana teknisten apuvälineiden, kuten evästeiden avulla saatuja tietoja.

EVÄSTEET

Sivustolla käytetään evästeitä. Niiden avulla kerättävällä tiedolla parannetaan palveluiden tehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä. Evästeiden avulla voidaan selvittää käyttäjiä kiinnostavat tietosisällöt sekä se, miten ja missä määrin sivustoa käytetään.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää myös viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Selaimen asetuksia muuttamalla käyttäjä voi kieltää tai antaa suostumuksensa evästeiden käytölle. Palvelun kaikkien ominaisuuksien toimintaa ei voida taata, mikäli evästeiden käyttö on estetty.

TIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Tietoja säilytetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti vain niin kauan kuin se on tarpeellista tässä rekisteriselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Tietoja ei luovuteta muille tahoille, kuin niille, joille se toimeksiantojen, asiakassuhteiden ja lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi on välttämätöntä. Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille (esim. IT-asiat ja kirjanpito).

Evästeiden ja sivuston käytön kautta saatuja tietoja voidaan käsitellä yhteistyössä markkinointikumppaniemme kanssa.

Toimeksiantoon johtaneissa tapauksissa asiakkaan tiedot, kuten yhteydenottolomakkeen kautta saadut tiedot, voidaan siirtää yhtiön asiakasrekisteriin.

Tietojen käsittelyyn voivat osallistua mm. seuraavat yhteistyökumppanimme:

  • Microsoft Oy ja sen konserniyritykset (pilvipalvelut),
  • Google Inc (evästetiedot),
  • Routa Markkinointi Oy (evästetiedot).

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN KOLMANSIIN MAIHIN

Tietoja ei siirretä kolmansiin maihin, ellei se ole välttämätöntä toimeksiannon hoitamiseksi. Mikäli tietoja siirretään, huolehditaan asianmukaisesta tietosuojasta.

TEKNISET JA ORGANISATORISET TURVATOIMET

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja yhtiön sisäisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Näitä keinoja ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset tilat, turvalliset salasanat, tietojen varmuuskopiointi ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. Alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita valitessamme pyrimme sopimusten avulla varmistamaan tietojen asiallisen ja lainmukaisen käytön.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on tietojen tarkastusoikeus. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti yhtiölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa oikaisemista poistamista, mikäli tietojen säilyttäminen ei ole tarpeen yhtiön lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä yhtiölle.