Hinnasto

Lopullisen palvelun hinta määräytyy käytettyjen työtuntien sekä toimeksiannon vaativuuden perusteella. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys. Viranomaisten perimät maksut ja tehtävän hoidosta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen. Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään.

Alustava puhelin tai sähköpostineuvottelu ongelmanne kartoittamiseksi on maksuton. Laajoissa asioissa myös lyhyt neuvottelu toimistolla on maksuton. Maksuttomasta neuvottelusta on sovittava erikseen aikaa varattaessa.

Tuntiveloitus 200 euroa + alv 24% eli 248 euroa.
Oikeusapuasioissa tuntiveloitus määräytyy valtion maksuperusteiden mukaisesti.

Töistä, jotka hoidetaan asiakkaan pyynnöstä kiireellisenä tai normaalin työajan ulkopuolella, voidaan periä tavallista suurempi palkkio.

Asiakirjojen laadinnassa sovelletaan pääsääntöisesti käytettyyn työaikaan perustuvaa tuntiveloitusta. Alla näet eri asiakirjojen minimihintoja.

Testamentti alkaen 186 euroa
Avioehtosopimus alkaen 186 euroa
Edunvalvontavaltuutus alkaen 186 euroa
Kiinteistön kauppakirja alkaen 496 euroa

Mikäli käytössänne on oikeusturvavakuutus, teemme tarvittaessa oikeusturvahakemuksen vakuutusyhtiölle puolestanne. Tällöin laskutamme pääsääntöisesti suoraan vakuutusyhtiötä ja maksatte palkkiolaskustamme itse vain sen osuuden, jota vakuutusyhtiönne ei vakuutusehtojenne mukaan korvaa.