Hinnasto

Lopullisen palvelun hinta määräytyy käytettyjen työtuntien sekä toimeksiannon vaativuuden perusteella. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys. Viranomaisten perimät maksut ja tehtävän hoidosta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään.

Alustava puhelin tai sähköpostineuvottelu ongelmanne kartoittamiseksi on maksuton. Laajoissa asioissa myös lyhyt neuvottelu toimistolla on maksuton. Maksuttomasta neuvottelusta on sovittava erikseen aikaa varattaessa.

Asiakirjojen minimihintoja. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Testamentti alkaen 150 euroa
Avioehtosopimus alkaen 150 euroa
Edunvalvontavaltuutus alkaen 150 euroa
Kiinteistön kauppakirja alkaen 300 euroa

Mikäli asiakirjan tai hakemuksen laadintaan liittyy selvitys- tai suunnittelutyötä, tai se muusta syystä on työläämpi kuin perusasiakirja tai -hakemus, noudatetaan laadinnassa tuntiveloitusta.

Tuntiveloitus 200 euroa + alv 24% eli 248 euroa.
Oikeusapuasioissa tuntiveloitus määräytyy valtion maksuperusteiden mukaisesti.

Töistä, jotka hoidetaan asiakkaan pyynnöstä kiireellisenä tai normaalin työajan ulkopuolella, voidaan periä tavallista suurempi palkkio.