Hinnasto

Lopullisen palvelun hinta määräytyy käytettyjen työtuntien sekä toimeksiannon vaativuuden perusteella. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys. Viranomaisten perimät maksut ja tehtävän hoidosta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen. Oikeus hintojen muutoksiin pidätetään.

Alustava puhelin tai sähköpostineuvottelu ongelmanne kartoittamiseksi on maksuton. Laajoissa asioissa myös lyhyt neuvottelu toimistolla on maksuton. Maksuttomasta neuvottelusta on sovittava erikseen aikaa varattaessa.

Asiakirjojen minimihintoja. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Testamentti alkaen 120 euroa
Avioehtosopimus alkaen 120 euroa
Edunvalvontavaltuutus alkaen 120 euroa
Kiinteistön kauppakirja alkaen 150 euroa
Avioerohakemus alkaen 100 euroa

Mikäli asiakirjan tai hakemuksen laadintaan liittyy selvitys- tai suunnittelutyötä, tai se muusta syystä on työläämpi kuin perusasiakirja tai -hakemus, noudatetaan laadinnassa tuntiveloitusta.

Tuntiveloitus 185 euroa + alv 24% eli 229,40 euroa.
Oikeusapuasioissa tuntiveloitus määräytyy valtion maksuperusteiden mukaisesti.

Töistä, jotka hoidetaan asiakkaan pyynnöstä kiireellisenä tai normaalin työajan ulkopuolella, voidaan periä tavallista suurempi palkkio.