Perunkirjoitus

Läheisenne kuollessa autamme kuolemaan liittyvien asioiden selvittelyssä. Vainajan kuoleman jälkeen on perunkirjoitus toimitettava kolmen kuukauden kuluessa. Pääsääntöisesti velvollinen perunkirjoituksen järjestämiseen on se, joka on parhaiten perillä vainajan varallisuustilanteestä eli yleensä vainajan puoliso tai lapsi.

Perunkirjoituksen perusteella laaditaan perukirja, joka tulee toimittaa verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta.

Perunkirjoitusta varten tarvitaan monia asiakirjoja ja muuta selvitystä. Tarvittaessa autamme selvityksen hankkimisessa.

Yleisimmin tarvittavia asiakirjoja ovat:

 • sukuselvitys vainajasta sekä niistä perillisistä, jotka ovat kuolleet ennen perittävää tai luopuneet perinnöstä. Sukuselvityksen tulee olla katkeamaton virkatodistusketju kaikkien niiden paikkakuntien rekisteriviranomaisilta (seurakunnat tai DVV), joissa henkilö on asunut täytettyään 15 vuotta. Elossa olevista osakkaista riittää ns. elää-todistus, mikäli tämä tieto ei käy ilmi vainajan sukuselvityksestä. Sukuselvityksen voi tilata vainajan viimeisen seurakunnan mukaisesta seurakuntien aluekeskusrekisteristä tai mikäli vainaja ei ole kuulunut seurakuntaan, DVV:ltä.
 • testamentti
 • avioehtosopimus
 • aikaisemmin kuolleen puolison perukirja ja mahdollinen ositus- ja perinnönjakokirja
 • saldotodistukset korkoineen vainajan ja lesken pankkitileistä ja pankkilainoista kuolinpäivältä
 • pöytäkirja tallelokeron avaamisesta
 • todistus vainajan ja lesken arvo-osuustilillä olevasta varallisuudesta kuolinpäivän pörssikursseineen
 • muut osakekirjat, mukaan lukien puhelinosake, yms.
 • todistukset vainajan ja lesken säästövakuutuksista ja vainajan henkivakuutuksista
 • osuustodistukset ja saldoilmoitus korkoineen kuolinpäivältä mm. Osuuskaupasta
 • asunto-osakkeista isännöitsijäntodistus ja jäljennös osakekirjasta
 • lainhuutotodistukset kiinteistöistä
 • velkakirjajäljennökset, jos vainajalla oli muita saamisia tai velkoja
 • ennakkoperinnöistä laaditut asiakirjat sekä lahjakirjat lahjoista jotka on annettu kolmen vuoden kuluessa ennen kuolemaa
 • perukirjat kuolinpesistä, joissa vainaja tai leski on osakkaana
 • ajoneuvojen ym. rekisteriotteet (autot, veneet, peräkärryt jne.)
 • ampuma-aseiden hallussapitoluvat
 • selvitys mahdollisesta yritysvarallisuudesta
 • tieto mahdollisesta veonpalautuksesta
 • luettelo ulosotossa mahdollisesti olevista veloista
 • kuitit ja tositteen vainajan kuolemasta johtuvista laskuista sekä hänen elinaikaansa kohdistuvista laskuista jotka on maksettu kuoleman jälkeen
 • kirjallinen ilmoitus perinnöstä luopumisesta, mikäli joku kuolinpesän osakkaista on perinnöstä luopunut
 • arvio hautakiven arvosta
 • muut mahdolliset asiakirjat

Lisätietoja aiheesta perunkirjoitus:

Verohallinnon internetsivut