Ositus

Kun avioliitto päättyy avioeroon tai toisen puolison kuolemaan, voivat puolisot tai kuolinpesän osakkaat vaatia omaisuuden ositusta tai erottelua. Avioerotilanteessa ositus voidaan toimittaa heti eron tultua vireille eikä ole välttämätöntä odottaa harkinta-ajan päättymistä.

Ositus on kannattavaa toimittaa aina avioliiton päättyessä vaikkei puolisoilla olisikaan paljoa omaisuutta. Ositus olisi myös hyvä toimittaa pian eron jälkeen, koska vanhojen asioiden selvittely on usein ongelmallista.

Yksinkertaisimmissa asioissa puolisoilla ei juurikaan ole erimielisyyksiä siitä, miten ositus toteutetaan ja mahdollinen tasinko maksetaan. Tällöin laadimme osapuolten sovintoa vastaavan sopimuksen. Myös riitaisissa asioissa pyrimme ensisijaisesti sovintoratkaisuun, jolloin asiassa säästytään turhilta kuluilta ja mahdollisesti vuosia jatkuvalta riidalta. Mikäli sovinto ei asiassa ole mahdollinen, joudutaan osituksen toimittamiseksi hakemaan käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä. Tällöin jakaja toimittaa osituksen ja laatii osituskirjan. Jakajan päätöstä voidaan moittia käräjäoikeudessa 6 kk määräajassa nostettavalla moitekanteella .

Riitaisissa tapauksissa avustamme asiakasta asioinnissa sekä vastapuolen että pesänjakajan kanssa. Näissä tapauksissa asiat ovat yleensä varsin monimutkaisia ja on aina suositeltavaa käyttää lainoppinutta avustajaa.

Epäselvissä ja riitaisissa tilanteissa kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.