Avioehtosopimus

Avioehtosopimuksella voidaan parhaassa tapauksessa välttyä avioliiton päättymisen aiheuttamilta laajoilta riidoilta tai omaisuuden jakautumiselta ei-toivotulla tavalla puolisoiden kesken. Tämän vuoksi suosittelemme avioehtosopimuksen laadintaa kaikille avioliiton solmiville pareille.

Avioehtosopimuksella puolisot voivat poiketa avioliittolain mukaisesta pääsäännöstä, jonka mukaan omaisuus jaetaan tasan avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättyessä. Sopimuksella voidaan sopia, ettei puolisoilla tai toisella heistä ole avioikeutta toisen omaisuuteen tai voidaan määrätä, että tietty omaisuus jää avio-oikeuden ulkopuolelle.

Haluttaessa voidaan myös määrätä, missä tilanteissa avioehtosopimus on voimassa. Näin voidaan sopia esimerkiksi siitä, että puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuten mikäli avioliitto päättyy eroon, mutta jos taas avioliitto päättyy puolison kuolemaan, on puolisoilla avio-oikeus toistensa omaisuuteen.

Avioehtosopimus voidaan tehdä jo ennen avioliittoa tai vasta sen aikana. Sopimus tulee kuitenkin rekisteröidä maistraatissa ennen avioeron vireille tuloa tai puolison kuolemaa.