Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi varautua siihen, että hän tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Valtuutus tehdään siis etukäteen tulevaisuuden varalle.

Edunvalvontavaltuutuksella valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa tämän omaisuutta koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa. Valtuutettu voidaan oikeuttaa edustamaan valtuuttajaa myös sellaisissa tämän henkilöä koskevissa asioissa, joiden merkitystä valtuuttaja ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta olisi käytettävä.

Valtuutuksen sisältö ja valtuutettavat henkilöt kannattaa valita tarkoin huomioiden myös mahdolliset esteellisyystilanteet. Valtuutusta laadittaessa kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen, jotta kaikki tarpeelliset seikat tulisivat huomioiduksi.